XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

Ai chơi cũng khao khát mình luôn được Trúng lớn. Vậy ngược lại bạn đã tìm cho mình trang Wed Soi Cầu Uy Tín chưa.. Cứ đánh dàn trải gây lãng phí mà rủi ro lại quá nhiều.

XỈU CHỦ MIỀN TRUNG: 2.000.000 vnđ

SOI PHẢI CHUẨN – ĐÁNH PHẢI TRÚNG

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!

Lấy số đánh lớn và Giàu To!!

Nạp thẻ: Viettel, VinaPhone, Mobi,..

Chốt số VÍP cam kết trúng to!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
08-12-2019 Khánh Hòa 779,Kon Tum 390 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-12-2019 Đà Nẵng 900,Đắc Nông 248,Quảng Ngãi 165 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 306,Ninh Thuận 885 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 892,Quảng Bình 817,Quảng Trị 138 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 353,Khánh Hòa 722 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-12-2019 Đắc Lắc 558,Quảng Nam 124 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-12-2019 Phú Yên 510,Thừa Thiên Huế 256 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-12-2019 Khánh Hòa 121,Kon Tum 853 Miss
30-11-2019 Đà Nẵng 284,Đắc Nông 755,Quảng Ngãi 126 Miss
29-11-2019 Gia Lai 168,Ninh Thuận 652 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 125,Quảng Bình 248,Quảng Trị 335 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-11-2019 Đà Nẵng 207,Khánh Hòa 690 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-11-2019 Đắc Lắc 131,Quảng Nam 547 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-11-2019 Phú Yên 274,Thừa Thiên Huế 737 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-11-2019 Khánh Hòa 112,Kon Tum 576 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-11-2019 Đà Nẵng 908,Đắc Nông 702,Quảng Ngãi 128 Win Quảng Ngãi
22-11-2019
Gia Lai 847,Ninh Thuận 954
Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-11-2019 Bình Định 280,Quảng Bình 436,Quảng Trị 697 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-11-2019 Đà Nẵng 849,Khánh Hòa 358 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 268,Quảng Nam 636 Miss
18-11-2019 Phú Yên 149,Thừa Thiên Huế 633 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 487,Kon Tum 425 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-11-2019 Đà Nẵng 251,Đắc Nông 467,Quảng Ngãi 790 Miss
15-11-2019 Gia Lai 332,Ninh Thuận 568 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 875,Quảng Bình 966,Quảng Trị 494 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-11-2019 Đà Nẵng 582,Khánh Hòa 304 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 693,Quảng Nam 947 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019
Phú Yên 679,Thừa Thiên Huế 903
Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 265,Kon Tum 566 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 657,Đắc Nông 464,Quảng Ngãi 206 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 624,Ninh Thuận 005 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 255,Quảng Bình 660,Quảng Trị 506 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 205,Khánh Hòa 156 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019 Đắc Lắc 499,Quảng Nam 929 Miss
04-11-2019 Phú Yên 480,Thừa Thiên Huế 153 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 602,Kon Tum 180 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019 Đà Nẵng 016,Đắc Nông 548,Quảng Ngãi 172 Miss
01-11-2019 Gia Lai 028,Ninh Thuận 317 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 240,Quảng Bình 049,Quảng Trị 746 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 136,Khánh Hòa 961 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019 Đắc Lắc 776,Quảng Nam 434 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 349,Thừa Thiên Huế 436 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 497,Kon Tum 881 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019 Đà Nẵng 575,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 385 Miss
25-10-2019  Gia Lai 181,Ninh Thuận 476  Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019  Bình Định 185,Quảng Bình 920,Quảng Trị 762  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-10-2019  Đà Nẵng 849,Khánh Hòa 935   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-10-2019  Đắc Lắc 529,Quảng Nam 187   Win Đắc Lắc
21-10-2019  Phú Yên 501,Thừa Thiên Huế 218  Win Phú Yên
20-10-2019  Khánh Hòa 538,Kon Tum 024 Miss
19-10-2019  Đà Nẵng 963,Đắc Nông 354,Quảng Ngãi 828  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019  Gia Lai 558,Ninh Thuận 246  Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019  Bình Định 905,Quảng Bình 678,Quảng Trị 677  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019  Đà Nẵng 057,Khánh Hòa 815  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-10-2019
 Đắc Lắc 843,Quảng Nam 374
 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019  Phú Yên 975,Thừa Thiên Huế 698  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-10-2019  Khánh Hòa 094,Kon Tum 595  Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019 Đà Nẵng 707,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 385  Win Đà Nẵng
11-10-2019 Gia Lai 039,Ninh Thuận 704  Win Gia Lai
10-10-2019 Bình Định 595,Quảng Bình 354,Quảng Trị 781 Miss
09-10-2019  Đà Nẵng 526,Khánh Hòa 222  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-10-2019  Đắc Lắc 472,Quảng Nam 598  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019  Phú Yên 204,Thừa Thiên Huế 048  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019  Khánh Hòa 368,Kon Tum 022  Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 575,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 385 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-10-2019 Gia Lai 037,Ninh Thuận 643 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-10-2019 Bình Định 204,Quảng Bình 549,Quảng Trị 625 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-10-2019 Đà Nẵng 761,Khánh Hòa 918 Miss
01-10-2019
Đắc Lắc 689,Quảng Nam 727
Miss
30-09-2019 Phú Yên 737,Thừa Thiên Huế 480 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 135,Kon Tum 135 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019 Đà Nẵng 150,Đắc Nông 289,Quảng Ngãi 348 Miss
27-09-2019 Gia Lai 650,Ninh Thuận 394 Win Gia Lai
26-09-2019 Bình Định 529,Quảng Bình 078,Quảng Trị 541 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 512,Khánh Hòa 463 Miss
24-09-2019 Đắc Lắc 713,Quảng Nam 122 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 486,Thừa Thiên Huế 650 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 098,Kon Tum 068 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-09-2019 Đà Nẵng 813,Đắc Nông 984,Quảng Ngãi 352 Miss
20-09-2019 Gia Lai 846,Ninh Thuận 704 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-09-2019 Bình Định 262,Quảng Bình 958,Quảng Trị 090 Win Bình Định
18-09-2019 Đà Nẵng 138,Khánh Hòa 459 Miss
17-09-2019 Đắc Lắc 854,Quảng Nam 727 Win Đắc Lắc
16-09-2019 Phú Yên 754,Thừa Thiên Huế 235 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019
Khánh Hòa 571,Kon Tum 463
Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019 Đà Nẵng 451,Đắc Nông 903,Quảng Ngãi 786 Miss
13-09-2019 Gia Lai 992,Ninh Thuận 072 Miss
12-09-2019 Bình Định 595,Quảng Bình 354,Quảng Trị 781 Miss
11-09-2019 Đà Nẵng 166,Khánh Hòa 962 Win Đà Nẵng
10-09-2019 Đắc Lắc 254,Quảng Nam 956 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 687,Thừa Thiên Huế 227 Miss
08-09-2019 Khánh Hòa 015,Kon Tum 743 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-09-2019 Đà Nẵng 411,Đắc Nông 728,Quảng Ngãi 964 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 164,Ninh Thuận 090 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 779,Quảng Bình 628,Quảng Trị 999 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 165,Khánh Hòa 471 Miss
03-09-2019 Đắc Lắc 866,Quảng Nam 330 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 280,Thừa Thiên Huế 103 Miss
01-09-2019
Khánh Hòa 814,Kon Tum 133
Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 111,Đắc Nông 459,Quảng Ngãi 655 Win Đà Nẵng
30-08-2019 Gia Lai 712,Ninh Thuận 988 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 841,Quảng Bình 596,Quảng Trị 955 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 450,Khánh Hòa 322 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 822,Quảng Nam 998 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 815,Thừa Thiên Huế 487 Miss
25-08-2019 Khánh Hòa 245,Kon Tum 060 Win Khánh Hòa
24-08-2019 Đà Nẵng 207,Đắc Nông 815,Quảng Ngãi 164 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 181,Ninh Thuận 221 Win Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 606,Quảng Bình 880,Quảng Trị 490 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 372,Khánh Hòa 790 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 952,Quảng Nam 118 Miss
19-08-2019 Phú Yên 057,Thừa Thiên Huế 664 Win Phú Yên
18-08-2019 Khánh Hòa 709,Kon Tum 996 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 278,Quảng Ngãi 264 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 730,Ninh Thuận 112 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 895,Quảng Bình 659,Quảng Trị 416
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 463,Khánh Hòa 988 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 870,Quảng Nam 195 Miss
12-08-2019 Phú Yên 989,Thừa Thiên Huế 746 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 596,Kon Tum 577 Win Khánh Hòa,Kon Tum

Miss

Thẻ:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *